Georgia Munnik
georgia munnik

media

Press

2017

Egen, Helene. ‘Helene Eggen anbefaler video: du mah heures pah maj Georgia Munnik (2016)’ Wuxia, 2017.

2016

Bar, Oda. ‘Min liv som søkermotor’ Morgenbladet, 25 November-01 December.

Sørstrøm, Hilde. ‘Intim og utfodrende lmfestival’, SE Kunst, December-January.

2015

‘Forskjellene som forsvant’ Kunstkritikk, Erlend Hammer, December-January.